O avtorjih

Zamisel

Pekarna Pečjak & ContentNet & Studio Tibor

Besedila

Pekarna Pečjak & ContentNet

Grafično oblikovanje

Studio Pepermint & ContentNet

Tehnična izvedba

Studio Tibor