Standardi

Poleg evropske in nacionalne zakonodaje pri svojem poslovanju sledimo najstrožjim standardom branže. Standarde poslovanja zato ves čas dvigamo in tako skrbimo za vrhunsko kakovost vseh procesov v podjetju ter za varno in kakovostno hrano za svoje kupce.

IFS – najstrožji evropski standard
za živilsko industrijo

International Food Standard (IFS) združuje zahteve sistema HACCP s pravili dobre proizvodne, poslovne in higienske prakse, sledljivosti in označevanja živil. Je najstrožji standard za živilsko tehnologijo, ki močno presega zakonske obveznosti, zasnovala pa ga je evropska živilska industrija, da bi lahko zagotovila pripravo hrane na najvišji varnostni in kakovostni ravni.

V Pekarni Pečjak smo standard IFS prvič pridobili leta 2006 in od takrat ga uspešno dosegamo vsako leto. To dokazuje, da dosegamo najvišje mednarodne standarde varne in kakovostne proizvodnje hrane, naša hrana pa je preverjeno varna in neoporečna.


HACCP, mednarodna metoda zagotavljanja varne prehrane

Naš proizvodni proces že od leta 2000 temelji na načelih in principih HACCP. To pomeni, da iz vidika varnosti živil in morebitnih tveganj redno, vsakodnevno spremljamo, preverjamo in potrjujemo delo v vseh fazah celotnega procesa od prihoda sestavin v podjetje do izhoda izdelkov iz podjetja.

Sistem HACCP so sicer zasnovali v ameriškem vojaškem laboratoriju za potrebe vesoljskega programa. Želeli so razviti tak način proizvodnje hrane, da v nobenem primeru ne bi vsebovala škodljivih mikroorganizmov ali strupov. Iz tega so razvili sistem ugotavljanja kritičnih točk (točk tveganja), ki je prerasel v sistem HACCP in se zdaj uporablja kot sodoben, preventiven varnostni sistem za živila.


ISO 9001 – ključen dejavnik za poslovanje na globalnem trgu

Standard ISO 9001 je prepoznan kot ključen faktor za poslovanje na svetovnih trgih in za dvigovanje konkurenčnosti. Je najbolj razširjen standard kakovosti na svetu ter zagotavlja kakovost na vseh ravneh delovanja podjetja in za vse njegove deležnike.

V našem podjetju smo leta 2006 pridobili standard ISO 9001:2000, leta 2009 smo ga nadgradili in prešli na ISO 9001:2008, leta 2018 pa smo prešli na najnovejšo različico tega standarda, to je ISO 9001:2015. Standard velja za vse naše dejavnosti, torej za proizvodnjo, razvoj, trženje in prodajo zamrznjenih in svežih izdelkov iz testa, testenin, keksov, pekarskih in slaščičarskih proizvodov ter za vse naše trgovine in lokale.